M ij wordt vaak de coach vraag gesteld welke soort therapie/coaching ik geef. Ik zie het zelf aan een totaal pakket waarbij de hele mens centraal staat, vandaar de naam holistische coach/therapeut. Ik heb mijn expertise op verschillende manieren opgebouwd in de loop ter tijd. Naast mijn opleiding ontwikkelingspsychologie/coach ben ik mijn kennis en vaardigheden verder blijven ontwikkelen, o.a. door middel van diverse cursussen en natuurlijk ervaring. Inmiddels heb ik een eigen manier van hulpverlenen en ontwikkelt die naar mijn inzicht het beste combineert van de diverse invalshoeken die ik ben tegen gekomen. Hierdoor is mijn werk niet in een bepaalt hokje te stoppen. Therapie, coaching, healing, wellness: het is voor mij nauw verbonden en loopt soepel in elkaar over.

Werkgebied
Ik werk letterlijk met mensen van alle leeftijden en met name met sociale en emotionele problemen die zij op hun pad tegenkomen. Hierbij kan men denken aan angst, woede/agressie, verdriet, gebrek aan zelfvertrouwen, jaloezie, sociaal isolement, problemen met acceptatie, loslaten en opvoeden .

Men kan hier mee te maken krijgen tijdens hun persoonlijke ontwikkeling of bijvoorbeeld in hun rol als ouder of partner. Ik kan hierbij helpen d.m.v. individuele therapie, gezinstherapie en relatietherapie. Ik heb geen oordeel over de problemen waarmee mensen worstelen Adolesenten werk altijd op basis van respect voor alle betrokkenen. Ik geloof sterk in een “win-win” resultaat. Iedereen heeft zijn eigen leerprocessen tijdens het leven en het is altijd mooi om te zien als mensen deze aangaan en oude bagage waar mogelijk opruimen.

In het geval van jongere kinderen probeer ik de behandeling zoveel mogelijk via de ouders te laten verlopen. De reden hiervoor is dat de ouders door hun volwassenheid doorgaans in staat zijn de touwtjes in eigen handen te nemen en de problemen vanuit de thuissituatie op te lossen. Bij adolescenten (pubers) kan het raadzaam zijn om (ook) direct met hem of haar zelf te werken, omdat deze leeftijdsgroep zich vaak los probeert te maken van de ouders en dan vrijer zullen spreken.

Werkwijze
Tijdens de afspraak staat u centraal en heeft u mijncoach volledige aandacht. Als holistische coach kijk ik letterlijk mee vanuit uw perspectief, waar we naar toe willen om de kwaliteit van leven te verbeteren en hoe we dat kunnen bereiken. Omdat geen mens gelijk is werk ik niet vanuit een vast model, maar pas ik de sessie aan op de behoeften van de cliënt. Kernpunten zijn daarbij: oprecht gehoord worden, acceptatie, verwerking en handvatten om zo gebalanceerd en gelukkig mogelijk door te gaan. Ik werk graag effectief samen, waardoor doorgaans één of slechts enkele sessies nodig zijn, afhankelijk van de situatie. Mijn werk wordt helaas niet vergoed door verzekeraars, met name omdat ik niet volgens een vastgesteld protocol werk. Daar staat tegenover dat u op een zeer betrokken, deskundig en persoonlijke wijze wordt geholpen en u gelijk terecht kan, aangezien ik geen wachtlijsten hanteer. Neemt u bij vragen gerust vrijblijvend contact op.