Een fluistersessie kan ook gebruikt worden bij verheldering voor volwassenen of bij mensen met ene beperking. Ik kan fluisteren met iedereen in elke situatie  indien gewenst. Ook in het dagelijks leven van volwassenen kan het soms moeilijk zijn om uit een dal te komen of om tot beslissingen te komen. Het is dan fijn als iemand vanuit je eigen perspectief mee kan kijken en handvatten kan geven om verder te kunnen. een voorbeeld ter illustratie: Soms vraagt mij man mij wel eens door zijn ogen te kijken. Door mij op deze manier in hem te verplaatsen snap ik waarom hij zich zo voelt, waar hij tegen aan loopt en hoe hij tegen de situatie aankijkt. Dat is altijd anders dan dat ik zijn verhaal interpreteer vanuit mijn eigen denkkader. Ik beleef het dan vanuit hemzelf, in plaats van mijn perspectief. Met resultaat dat hij zich begrepen en gezien voelt en dat we kunnen kijken wat wel werkt. Begrepen worden omdat iemand letterlijk mee kan voelen kan heel fijn zijn, want soms zijn dingen moeilijk uit te leggen. Dit gebeurd ook in mijn werk als fluisteraar. Ik vind het belangrijk dat mensen zich veilig en gehoord voelen zonder waardeoordeel.

Voor uzelf
Zo kan het zijn dat u zelf of u als stel tegen dingen aanlFluisteren voor volwassenenoopt waarbij het soms moeilijk is om de vinger er precies op te leggen. Bijvoorbeeld onvrede op uw werk, maar niet precies weten wat u ermee wilt. Als fluisteraar fungeert ik dan als een klankboord. Soms geef ik door wat u hogere bewustzijnsniveau te vertellen heeft, soms komen er gidsen aan het woord, soms is het vanuit het universum zelf en soms zijn het overleden dierbaren die willen helpen. U krijgt  wel inzichten, maar er wordt nooit een keuze voor u gemaakt. Want iedereen heeft recht op zijn of hare vrije keuze en die keuze zelf maken zorgt ook voor de groei. Maar u krijgt wel handvatten wat betreft uw gekozen lessen, uw kracht/potentie, soms de oorsprong van uw probleem en wat u zou kunnen helpen om meer in balans te zijn en meer uit uzelf te halen. In zo’n geval verplaats ik mij letterlijk in u. Ik kijk als het ware mee naar het probleem vanuit uzelf. Op deze manier is de informatie van het fluisteren passend bij u en uw denkkader en niet perse vanuit mijn perspectief als hulpverlener. Het voordeel is dat u begrepen wordt en dat de informatie die op dat moment van toepassing is, voorhanden ligt.

Voor de ander
.
Fluisteren & beperkingFluisteren kan ook helpen om een andere volwassenen of kinderen die leven met een handicap/beperking beter te begrijpen. Dit kan alleen als u de verantwoordelijkheid draagt voor deze persoon (als ouder, partner of kind van). Bijvoorbeeld als u dierbare een beperking heeft waardoor hij of zij zich niet goed kenbaar kan maken. Of als er sprake is een situatie waarbij normale communicatie niet mogelijk is zoals bij van coma of dementie. Fluisteren werkt bij alle leeftijden en helpt dan om meer ifluisteren met ouderennzicht te krijgen in de belevingswereld van de ander die voor de omgeving soms moeilijk te begrijpen is. Zo kan het duidelijk(er) worden waar de persoon in kwestie behoefte aan heeft. Daarnaast kan het voor de omgeving makkelijker worden om de situatie te accepteren en eventueel bepaalde keuzes te maken die voor alle betrokkenen van belang zijn.

Een fluistersessie voor uzelf of een ander is fijn als u een bevestiging wilt of alles goed gaat zo of als u juist op zoek bent naar een nieuw perspectief als de situatie onduidelijk is. U bent van harte welkom in mijn praktijk en daarnaast kom ik ook naar de mensen toe of ik geef verkorte fluistersessies via de mail.